Membres de la Junta i càrrec comissions
A partir del 2000 una nova junta va assumir totes les funcions pròpies de l’entitat . Aquesta vegada, a més dels assajadors van passar a formar-ne part una balladora i una mare que ja hi havien tingut relació anteriorment, així la junta va quedar formada per: Joan Cladellas, Josep Martí, David Massagué, Mònica Cladellas, Antònia Cladellas, Estrella Lavandeira i Assumpta Regales.
Al llarg d’aquesta darrera fase, tant el nombre de balladors com les tasques a realitzar es van  multiplicant any rera any de manera que no es dona abast a aconseguir-ho tot. La preparació del vestuari, de les sortides i dels intercanvis, l’atenció als pares i balladors, la loteria i els anuncis, ... són moltes les feines a realitzar i el temps i les mans no arriben a tot.
A finals del 2008, en una assemblea, la junta demana ajuda a pares i balladors i presenta una nova estructura organitzativa que permeti la participació i col·laboració de més gent en les diferents taques. Alhora es planteja també l’actualizació dels estatuts, doncs han quedat desfassats i la majoria de persones que consten com a Junta directiva en aquests moments no hi són.

Així doncs, l’estructura queda de la següent manera:

Càrrec Nom
President Joan Cladellas
Vicepresident/a Estrella Lavandeira
Secretaria Assumpta Regales
Tresorer David Massagué
Vocals Antonia Cladellas
Josep Martí
Rosa Regales
Lluís Fumàs
Isabel Mesa
Agrupació de Ball de Gitanes de Lliçà d'amunt   |   Masia el Pinar s/n - 08186 Lliçà d'amunt   |   Tel. 93 841 64 30   |   info@balldegitanesllica.org   |   Disseny Web ©